is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aantal Resul-

GEMEENTE. Jaar. Uitgaven. Inkomsten. arbeiders. L°°n' taten.

-

Westwoud. . . . ; 1906 , 500,- - 16 ƒ0,80 per dag.

Borselen . . . . j 1906 , 35,- - ±10 L 0,80 per getij -

gegr. zeezand.

Sas v. Gent . . . 1906 , 109,75 De pachten v. d. 10 a 15 ƒ0,10 per uur. —

tuingrond door het slechten der vestinggr. verkregen.

Burg. Armb. Bols- i 1906 , 260,60* f 313,70 8 ƒ0,02 p. Kilo -

ward. geplozen touw.

Dantumadeel . . 1906 - — 60 a 70 ƒ0,60 i ƒ0,70 —

per dag.

Hindeloopen . . . 1906 „±200,- - 6 « 1,-per dag, -

Kollumerland en 1906 , 4488,40' , 5320,67' 140 , 0,50 per bun- Gunstig.

Nieuwkruisland. de' v 'as'

Oostdongeradeel . 1906 , 12810,92» , 10682,54 126 n 0,75 per dag. -

Burg. Armb. te Op- 1906 , 388,47' , 430,62' 11 * 0,60 a /0,75 'ijkt sterland Per daS' gunstig.

Armvoogdij te 1906 , 7725,23' , 7185,92 45 „0,60 per dag. —

Drachten en Smallingerland.

Burg. Armb. te 1906 , 151,05 - 11 , 0,75 »ƒ 0,80 -

Utingeradeel. Per

Ezinge 1906 - — - /0,60perdag. -

Deventer .... 1906 ƒ 2860,- — ± H2 „ 0,09, ƒ 0,11 —

en f 0,12* per uur.

Enschedé.... 1906 „ 9,60 - 1 ƒ0,15 per uur. -

Diever 1906 , 27,30 nihil — ,0,60 per dag. -

Havelte 1906 — — 45 a 50 „ 0.60 i ƒ 0,80 —

per dag.

I

Eelde 1906 , 87 - nihil 4 , „ 0,60 per dag. -

Norg . 1Ü06 , 159,90 — 4 | „ 0,80 per dag. —

i