is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het opnemen van het bedoelde verbod. Men oordeelt, dat het voldoende is, indien dan de arbeiders, hetzij persoonlijk wordt medegedeeld, dat hun plaats door werkstaking of uitsluiting is opengekomen, hetzij in de beurs bekend gemaakt wordt in welke vakken en welke plaatsen werkstakingen en uitsluitingen zijn.

Schriftelijk en mondeling is er over dit punt uitvoerig van gedachten gewisseld, o. a. door de heeren Mrs. D. Hudig Jr., directeur van het Centraal Bureau voor Sociale Adviezen en H. J. Tasman, redacteur van het Sociaal Weekblad in laatstgenoemd blad, dd. Nov. 1907. Mr. Hudig voerde daar o. a. aan, dat de arbeiders minder vertrouwen zullen hebben in een instelling, die zich belast met „het leveren van z.g. onderkruipers". Mr. Tasman was van oordeel, dat in de praktijk dit argument van zijn waarde beroofd werd, daar zelfs de Duitsche vakvereenigingen en de socialistische partij in Duitschland genoegen nemen met het mededeelen aan de arbeiders, welke plaatsen door staking of uitsluiting zijn open gekomen.

Door bemiddeling van het Centraal Bureau voor Sociale Adviezen heb ik daaromtrent een onderzoek in Duitschland ingesteld. Dr. Südekum, de redacteur van de Kommunale Praxis, schrijft o. a.; dat de arbeiders in Duitschland het voldoende achten, wanneer de gemeentelijke arbeidsbeurs slechts op het bestaan van werkstaking of uitsluiting de aandacht vestigt, maar „etwas anderes wurde sich auch zur Zeit bei uns kaum erreichen lassen." Dr. H. Lindemann (C. Hugo) zond ons het volgende schrijven:

„Er ist nicht zutreffend, dass sich die deutsche Arbeiterschaft allgemein mit dem Ersatz der Streikklausel durch die Bekanntmachung eines Streiks oder einer Aussperrung einverstanden erklart hat. Das mag freilich an einigen Orten geschehen sein, die Erfahrungen, die aber mit einer solchen Bekanntmachung gemacht worden sind, haben überall gezeigt, dass das Verfahren in keiner Weise ausreicht. In manchen Arbeitsnachweisen begnügt man sich z. B. damit, die bestehenden Streiks und Aussperrungen durch Aushang im Warteraum oder Vorzimmer bekannt zu machen. Hier hangt es ganz und gar vom Zufall ab, ob der arbeitsuchende Arbeiter das Plakat liest und so vom Vorhanden sein eines Streiks unterrichtet wird oder nicht. Sicherer ist es auf jeden Fall, wenn die Benachrichtigung durch den Beamten des Arbeitsnachweises erfolgt, dieser also verpflichtet ist, einem