is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jeden arbeitsuchenden Arbeiter beim Zuweisen einer Stelle in einem Betriebe, in dem ein Streik stattfindet, ohne weiteres mitzuteilen, dass in dem Betriebe ein Streik oder eine Aussperrung stattfindet. Auch in diesem Falie hat die Praxis gezeigt, dass diese Benachrichtigungen haufig unterbleiben. Diese Erfahrungen sind an verschiedenen Arbeitsnachweisen gemacht worden, und haben meines Wissens dahin geführt, das die Arbeiterschaft die Bedeutung der Streikklausel in höheren Masse anerkennt, als das eine Zeitlang unter dem Einflusse einer Gegenagitation der 1'all war. Aussprachen auf Kongressen haben über diesen Punkt nicht stattgefunden. Ich entnehme aber das Vonhandensein dieser Stimmung aus den Berichten von Arbeitersekretariaten und der Arbeiterpresse. A.uf keinen Fall lasst sich behaupten, dass die Arbeiterschaft im ganzen oder zum grosseren Teile jemals mit der Aufhebung der Streikklausel einverstanden gewesen ware."

Hierin wordt dit geschilpunt alleen bezien van de zijde der arbeiders, maar voor de meerderheid der gemeenteraden gold juist het argument, dat de arbeidsbeurs, als gemeentelijke instelling, niet alleen de belangen der werkzoekenden, maar ook die der werkgevers in het oog moet houden. Gevreesd wordt, dat, indien de opschorting der werkzaamheden voorgeschreven wordt, de werkgevers hun medewerking aan deze instellingen zullen onttrekken en zoo het doel, waarmede ze worden opgericht, zou worden gemist.

In het buitenland hecht men meer gewicht aan den persoon, die met de dagelijksche leiding zal belast worden, dan in het algemeen ten onzent is gebleken. In sommige gemeenten is de waarneming van het directeurschap aan een reeds in functie zijnden gemeente-ambtenaar opgedragen, in andere de benoeming o\ ergelaten aan B. en W., terwijl soms ook de raad zich het recht van benoeming heeft voorbehouden. Toch hangt voor het slagen dezer instelling veel af van den tact, waarmee de directeur zijn ambt vervult. Op aanvragen der werkgevers zal hij over de arbeidzoekenden inlichtingen moeten verschaffen.

In enkele gemeenten, b. v. Hilversum, is bepaald, dat de werkzoekenden na tijdsorde van inschrijving zullen worden opgeroepen ter vervulling van open plaatsen; in sommige, dat de directeur geen inlichtingen zal mogen geven omtrent geloofsbelijdenis, (o. a. voorgesteld te Haarlem); in andere schrijft de verordening hieromtrent niets voor.