is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN H O VI).

,_r Bladz.

\\ ISKTNDKiE INLEIDING j

Hoofdstuk I. Beweging en krachten

„ II. Arbeid en arbeidsvermogen j(57

„ III. "\ aste lichamen van onveranderlijken vorm . 231 » • Evenwicht en beweging van vloeistoffen en

gassen

n ^ • Eigenschappen van gassen 348

„ AI. 1 hermodvnamische beschouwingen .... 380

„ VII. Eigenschappen van vaste lichamen . . . . 414

„ A IN. Eigenschappen van vloeistoffen en dampen . 435