is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/<

WISKUNDIGE INLEIDING.

§ 1. Samenvatting der uitkomsten van metingen in een tabel. Alvorens met liet onderwerp van dit leerboek te beginnen, .uilen wij eenige dikwijls te pas komende wiskundige beschouwingen en methoden bespreken. Wij gaan daarbij va» een eenvoudig voorbeeld uit.

\\ anneer de warmtegraad of temperatuur van een lichaam verhoogd of verlaagd wordt, ondergaat ook de ruimte die het inneemt een verandering. Wil men dit verschijnsel onderzoeken dan moet men in de eerste plaats nagaan of bij twee proeven bij welke de temperatuur dezelfde is, ook voor het volume even groote waarden worden gevonden. Dit is werkelijk het geval en de uitkomsten der bjj verschillende warmtegraden verrichte metingen kunnen nu in een uit twee kolommen bestaande tabel worden vereenigd; in de eerste kolom worden de temperaturen opgeteekend, bij welke men heeft waargenomen; achter elke temperatuur staat het daarbij behoorende volume

Op deze wijze beeft men voor het water de volgende tabel gekregen:

-temperatuur. \olume. Temperatuur. Volume.

'' 1 1,000251

'' 0,999978 12,7 1,000352

2-1 0,999923 15,0 !,„00706

5,2 0,999885 17j4 ^001057

' 0,99995.1 19,2 1,001419

9,1 1,000081

De temperaturen zijn hier in graden naar de schaal van Celsius opgegeven, en als eenheid van volume is de ruimte gekozen die de onderzochte hoeveelheid water bjj 0° inneemt.

1