is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de gelijke aangroeiingen A H, /{(,( /) van de onafhankelijk voranderljjko.

Zjjn_ die stukken aan elkaar gelijk, dan is de lijn recht { ig. 5 en 8). Zulk een lijn is de voorstelling van een functie

waarvan de veranderingen steeds evenredig zijn met die van de onafhankelijk veranderlijke, of, zooals men ook kan zeggen, die voortdurend even snel verandert. Een dergelijke functie wordt een lineaire genoemd.

Het zal nu duidelijk zjjn dat do onderstelling die wij in $ 3 maakten, hierop neerkomt, dat een gedeelte der lijn van Fig. 4 als recht beschouwd wordt. Ook blijkt uit do figuur onmiddellijk dat de in die S berekende waarden van het volume tussehen do temperaturen 7 ,2 en 1!) ,2 te groot moesten uitvallen.

2

fli