is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jfe

tt, aG <le hyfrbü01 sn,Jdt' SchJk is aan het standvastige verschil der voerstralen. °

Tusschen de twee takken der kromme lijn bestaat dit onderscheid, dat de punten van den een dichter bij (i dan bij F die van den anderen omgekeerd dichter bij /•' dan bij (i 1™/ Voor de punten 1' en Q b.v. heeft men '

I' F — /' (i — \ n en q (; — Q F= A li.

Een merkwaardige eigenschap der hyperbool verdient nog Fig. 20. vermeld te worden. Men kan

oor de hyperbool alleen wordt geen gedeelte van het platte vlak aan alle zyden begrensd. Lijnen die, zooals de cirkel en de ellips, zichzelf terugkeeren, doen dit wel; zjj worden gesloten lijnen genoemd.

0"k l,ij gebroken lijnen ka» men gesleteno en niet gesleteno onderscheiden. De omlrek elke,, veelhoek i, een gedolen gebroken lyn. °

(Fig. 20) door het punt O, dat midden tusschen de brandpunten ligt, een rechte lijn 0 1) zoo trekken, dat de tak .( r van de hyperbool die rechte ljjn nooit bereikt, maar er toch voortdurend toe nadert en, wanneer hij maar ver genoeg verlengd wordt, op zoo kleinen afstand van O I) komt als men wil. Die ljjn O /> wordt een asymptoot genoemd. Er is nog een tweede asymptoot O F.

... Uok 'MI sommige andere

kromme lijnen komen asymptoten voor. De lezer zal nu be-

bedoelt ^ ^ uitdrukking as!/»Vtotisch naderen

g 18 Parabool. Do parabool (Fig. 21) is de meetkundige plaats van alle punten die even ver verwijderd zijn van een rechte ijn l{ J{ en van een punt F. HU heet de richtlijn, /•' het « and punt, h I' een roerstraat.