is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f)

,20

Daaruit volgt dat de hoek tusschen den voerstraal

en een

Fiir. 23.

ljjn I' I>, uit het raakpunt evenwijdig aan de as getrokken, door de normaal I' A middendoor wordt gedeeld.

De ellips, de hyperbool en de parabool dragen, daar zij alle kunnen ontstaan door de snijding van een kegel met een plat vlak, den gemeensühappelijken naam van ker/el-

sneden.

8 19. Periodieke fuiictiën. Golflijnen. Wij zullen nu de graplusche voorstelling der functie

// = sin ./•

bespreken. Vooraf merte,, wij o,, dat men een hoek niet altijd

... gntden en „nderdeelen daarvan, „,aa, dik»8b in „

„boogmaat „„drukt. Men stelt da, de,, boek voor door het

getal dat do lengte van don eirkclboog aangeeft, die

hoek met het middelpunt in het hoekpunt en met de lengteeenheid tot straal, beschreven wordt. J„ boogmaat wordt een hoekman 360 door 2n, een rechte hoek door | e„ een hoek

Viln ~2~n=öt 17 d°or llct Sotal 1 voorgesteld.

vanVTïdZ7eü /ie ** ihu" ™noof de hoek

a" ° . t( t f° ' of van 0 ** 2, klimt, zijn welbekend. Men kan ook hoeken grooter dan 360J beschouwen, en eveneens negatieve hoeken, zooals dit in de goniometrie geleerd wordt

Als de hoek met 360° of 2. toeneemt, keert de sinus tot hetzelfde bedrag terug.

Een functie die telkens weer dezelfde waarde aanneemt, als de onafhankehjk veranderhjke met een bepaald bedrag toeneemt, heet penodteL Het bedoelde bedrag wordt de periode genoemd JJe periode van sin .r is dus 2 n.

§ 20. Is de hoek in graden uitgedrukt, dan moet men, om de veranderingen van den sinus graphisch voor te stellen, eerst een