is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

" on h onafhankelijk van elkaar zijn, het wel is waar denkmr maar n,et waarschijnlijk is, dat in beide gelijktijd.- de grootste fout gemaakt is, die kan voorkomen, liet is dus°niet te verwachten dat ,1e werkelijk in de bovengenoemde grootheid '' Semaakte font zo„ groot is als wij die berekenden. Door beschouwingen waarmee wij „us hier „iet kunnen bezig houden kan men deze omstandigheid in rekening brengen. Bjj onderzoekingen van eenvoudige., aard krijgt men evenwel op de aangegeven wijze een voldoend denkbeeld van den graad van nauwkeurigheid die aan de uitkomsten mag worden toegeschreven 37. Voorbeeld. Zij

(f

' ~ i1

waarbij „ en b positief zijn en a>b is, en laat vooreerst het getal h juist zijn, maar in „ de fout « begaan zijn, die wij in grootte en richting bekend onderstellen. Dan is de fout <l0" noemer eveneens de relatieve fouten van teller en

"o< in< i zijn - en ^, dus de relatieve fout in de breuk " — " — _ _ b

„ a — b— ./,) O1)

Is daarentegen de grootheid a nauwkeurig bekend, en is ft de m richting en grootte gegeven fout van b, dan is de fout in

den noemer -ft, de relatieve fout van den noemer - ^ en de relatieve fout van de breuk

+ n-b '12)

Zijn gelijktijdig in « en b de fouten « en ft gemaakt, dan is dus r ve fout van r de algebraïsche som van (11) en (12),

b ft

— « — L P

'i (rt — b) r „ — /,'

gi ii 5 n en p j0 positief genomen mogelijke fouten van a en b zijn , dan is de mogelijk,, relatieve fout van r