is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wanneer „ion .*• j„ I,oogmaat uitdrukt, bij voortdurend afnemen van -r tot „adert. Voor elke positieve waarde van heeft men nl., zooals uit een figuur blijkt,

sin .'•<./•< tg dus, na deeling op sin ./•

sin r

1 *> COS ./•.

X

J>",,r "" ™'' ' =°. ~' = I wordt, moet "y de oenhoid tot limiet hebben.

S 38. Verkonding van twee oneindig kleine grootheden.

tol. voortelde,, doe,, zie,, dat van twee grootho

d,e ' '' tot 0 „aderen, de verhouding een bepaalde limiet kan hebben. I),t ka,, oog „p do TO, do wjjae ^

heldcrd. Wanneer men in Kig. ,2 « 12, het /L kromme l,„, „aar bet pnnt V overgaat, ondergaan de ooiirdinaton aangroenng,,, dio, al, men J'.y- evenwijdig aan O V «kt, door / /, en «y worden voorgesteld en die « ij j„„ J // zullen noemen •). Daarbij is

J'/

= % V /' ft

Xodert v tot /•, dun nemen 1, en J ,, af, waarb.j oohtor op eik «ogenblik een bepaalde vorhonding t«Mehen beide be„ta»t IS b. & x — l' B geworden, dan is J//— /{'(/en

J i/

i r = tg v i' v.

raat de beweging van Q „aar I' steeds voort, waarbij de snijlijn ot de raaklijn /' ft, Cn dus de hoek (J /' />< tot den hoek U /' V' nadert dan moet de verhouding van A ,, en j, , terwijl beide giootheden kleiner en kleiner worden, naderen tot den tangens van den laatstgenoemden hoek. Met een gebruikelijke afkorting het woord Juniet" kan men dus schrijven

woorden: ^angrooiÏ^!'^ ge<m filCt01' V0°''' "'aa'' " Cen te°kcn T00r