is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

flJL

Fiir. :is.

de lengte van een kromme Ijjn ,1, „n, „ ,m „„„ ^

.t.tiirai oneindig1 kleine koorden, dat de inhoud van A /'<,)/{ i„ Fig. 37 gevonden wordt door oneindig vele oneindig kleine rechthoekjes bij elkaar op te tellen^ en dat men in Fig. 38 evenzoo met oneindig kleine cirkelsectoren moet handelen.

De oneindig kleine deelen waarin een grootheid verdeeld wordt, noemt men de elementen van die irrootheid

v°ordeel dat de aangegeven berekeningswijze oplevert, is gelegen in de vervanging van deze elementen

kaLT r °°"a* klCint' S"""h8de°. ™'™ 'Ie waarde gemak-

een ander^fl , "»rit «»»

een a, dei dat „nmu.hj,,- „ eernggehraelit, de benalin» van den

r W.V"dT f "'V' " ~ * van een nanta"

pnsm.. de berekening van het oppervlak van een tignnr die

óm de I heeremd '"■> vWs.uk

"d 801,1 van «•" aantal reehthoeken te Ijcpalen

tl„„" *""*»• vraagstukken past ,„en dezelfde me-

wikkoid I •• 'i * va" ander inge¬

wikkeld verschijnsel tot vereenvoudiging kan leiden. Wanneer

kan men d ! ^ °p]o8tiin® va» P«"t tot punt verandert, deelen I " Li ° Wa"rm z,ch <lio oplossing bevindt in kleine ^ nelr';V" , r°; P^Helepipeda verdoelen, en

dezelfde n C0DCentratie bi,,ne» ^ dier deelen overal

ruimte tH ^ ^ 0Ve^ van de eene kleine

loc L a ° ,,IGt ^ klein6n Sprün^ veranderde. Even-

L n>e", wanneer men de warmteontwikkeling wil be-

rt; Tïï Tte Zek°ren tljd dü0r eeu ^W-chen stroom a i veranderlijke sterkte in een geleiddraad wordt teweeggebracht,

wkki; ,J rli7in kleine dee,en "w™*-

ontwikkeling gedurende elk zoodanig deel berekenen alsof de

De ukk (' V' 't0 hl°ld' dlC h" a"n hot bogi" van <]at doeI ,iad-

zün 1, Wailrtoe men geraakt zal steeds des te nauwkeuriger limiet 1,,eU, Verdeeling verder gedreven, en de

vonvH i d'e " 01,181 V0°r het g°Vttl dat liet aantal deelen voortdurend toeneemt, zal aan de werkelijkheid beantwoorden