is toegevoegd aan je favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met de hulpmiddelen die de hoogere wiskunde aanbiedt, om de grenswaarden van sommen als de boven besprokene, zoogenaamde integralen, te bepalen, zullen wjj ons bier niet bezig houden; het is ons voldoende de mogelijkheid van zulke berekeningen in te zien, terwjjl wjj de uitvoering aan de wiskundigen kunnen overlaten.

\kl

j