is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terugkeer gelijkmatige bewegingen met dezelfde snelheid. In Fig. I) zijn zij ook nog gelijkmatig, maar de beweging is naar

rechts langzamer dan naar links. De in I< ig. c voorgestelde beweging onderscheidt zich van de in F ig. (i afgebeelde hierdoor, dat het punt aan de uiteinden van de baan telkens een tijdseenheid lang in rust blijft. Eindelijk zijn in Fig. d beide bewegingen versneld.

In al deze gevallen is de trillingsduur niet alleen de

tijd waarin het punt, van het eene uiteinde der baan af, l.

neen- en weergaat, maar ook de tijd dien het noodig heeft om, van een

willekeurig punt C (Fig. 46) uit,

- 1. ..i. • .

Kijf. 4K.

o-i.-M Iiüiii ner eene uiteinde .4 te

gaan, vervolgens tot in het andere uiteinde li terug te

keeren, en daarna weer het uitgangspunt te bereiken.

S 51. hnkclvoiiriige trilling. Wij zullen nu een tril li ngsvorm bespreken, die van bijzonder belang is.

Wanneer (Hg. 47) een punt P in een cirkel rondloopt, zal de projectie (J van dit mint od een

VIII JJUIU IIJJ UUI1

vaste middellijn .,4 li tusschen de uiteinden -1 en H van deze laatste heen- en weergaan; <1 ic» projectie voert regelmatige trillingen uit, als P de op elkaar volgende omloopen op gelijke wijze volbrengt. Klaarblijkelijk is de trillingstijd van hetzelfde als de omloopstijd van P.

De trillingen van (J in het bijzondere

1 r> i • • i

Kijf. 47.

ii,u / een gelijkmatige beweging heelt, worden ctikclroudif/e genoemd. \ren nicrke op dat de beweging van Q zulk een enkelvoudige trilling kan zijn, ook al zijn de cirkel en het punt P er niet: het punt Q kan zich ook dan zoo bewegen, dat het beschouwd ban worden als de projectie van een ander punt dat een

fa