is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de eerste vier tijdseenheden afgelegd, -Ir/, '.)<t, ](>a. In het algemeen is dus, als / een geheel getal is

s~at- il)

De waarneming heeft geleerd dat ook wanneer I niet door een geheel getal wordt voorgesteld, dezelfde betrekking geldt.

De in 2,5 seconde doorloopen weg is l> v. G,25«. r. tril!int/. In Fig. 47 verstaan wij onder ,s' den

afstand (KJ van het bewegelijke punt <) tor liet midden van de liaan en noemen s positief, wanneer <t) boven O ligt. Den tjjd t tellen wij van af het oogenblik waarop /' in A was, den omloopstijd of trillingstijd stellen wij door '/' voor, welke grootheid dus in tegenstelling met den veranderlijken tijd t een constante is, en de amplitudo door <t. Eindelijk drukken wij hoeken in boogmaat uit.

"oeft, in don tijd t, het punt /' den lioog .1 /'doorloopen, dan is

/ .1 O 2 ., !/t,

zooals men/vindt door te bedenken dat /' een gelijkmatige beweging beeft en dat de verbindingslijn van I' niet O iu den trillingstijd '/' over een hoek 2 .t draait.

Verder is

O () — O /> cos . | (> I'

en dus

t

.v =u (i cos 2 .7 ,j, . . . (2)

Ofschoon bij de afleiding hiervan werd aangenomen dat I <C ! '/'is, geldt de formule voor alle waarden van f. bigt b. v. t tusschen ! '/' en i '/', dan hebben /' en Q

standen, /ooals die in Fig. ■>() zijn aangegeven. De lengte van (><,) is nu ii cos li O /'; men heeft dus, daar s negatief is,

s = — <i cos H O f' = a cos .1 O /',

en voor .1 O /' kan weer 2 n worden geschreven.

Kig.

fst