is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van hot trillende punt tot het midden van de haan ,-nnr

De figuur zal verder geen toelichting behoeven.

I >e graphische voorstelling van een enkelvoudige trilling wordt gemakkelijk uit de in S 51 gegeven definitie afgeleid. Men kan b.v. voor oogenblikken die ,V trillingstijd van elkaar verwijderd zijn, den afstand bepalen, waarop het trillende punt aan de eene of' de andere zijde van O (Fig. 47) verwijderd is, en moet dan die afstanden als even ver van elkaar staande positieve of negatieve

v» ij lartn nor aan den lezer over, deze constructie uit te voeren.

De lijnen die enkelvoudige trillingen voorstellen, zij,, enkelvoudige golflijnen of sinusoïdes (Fig. 25).

\ ervangt men nl„ in de formules van ij 54, c en </, t door en .s- door //, dan worden zij van dezelfde gedaante als do vergelijkingen die in § 21 voorkomen.

Wij merken eindelijk nog op dat, evenals elke trilende beweging door een golflijn wordt voorgesteld, ook omgekeerd elke golflijn als het beeld van {een zekeren ti illingsvorni kan beschouwd worden. Men kan b.v. bij de kromme lijn />., van Fig. 26 een aantal ordinaten, op gelijke afstanden van elkaar, trekken. Een punt kan zich nu zoo langs een rechte lijn bewegen, dat de afstand tot een vast punt daarvan op een reeks van even ver uiteenliggende oogenblikken zoo groot is als door die ordinaten wordt aangewezen.

Fig. .">7.

ordinaten in de figuur aanbrengen.

nr:: ï x . .

/I

IfTb'