is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kaii maken van eiken uitwendigen invloed, maar omdat men, naarmate men daarin beter slaagt, de beweging meer en meer tot een gelijkmatige ziet naderen, en omdat nog nooit een afwijking van de gelijkmatige beweging is waargenomen, of er was ook een oorzaak daarvoor aan te wijzen.

De wet zegt uitdrukkelijk dat het lichaam in een rechte lijn zal voortgaan. Ook voor elke richtingsverandering kan men een oorzaak vinden. Niemand zal er aan twijfelen dat het een >an de aarde uitgaande invloed is, waardoor de maan in een cirkel om de aarde loopt.

§ 75. Krachten. Zwaartekracht. Om natuurkundige verschijnselen beknopt en duidelijk te kunnen beschrijven is het noodig dat men een naam heeft ter aanduiding van de in de vorige § besproken uitwendige invloeden. Men is daarom overeengekomen , om , zoodra men ziet dat een lichaam zich in beweging stelt, of dat een reeds bestaande beweging in snelheid of richting wordt gewijzigd, te zeggen dat op het lichaam een kracht werkt, die dan als de oorzaak van de beweging of van de bewegingsverandering beschouwd wordt.

Aan elke kracht kent men een bepaalde richting en een bepaalde grootte toe.

Om dit nader toe te lichten, denken wij nog eens weer aan een lichaam dat langs een verticale lijn valt of stijgt, of wel de in § 70 beschouwde parabool beschrijft. Wij weten reeds dat in al deze gevallen een versnelling </, verticaal naar beneden bestaat, en kunnen daar nu nog bijvoegen dat, zoolang wij ons tot een niet al te groote ruimte, een vertrek b.v., beperken, de bewegingen in alle deelen van die ruimte op dezelfde wijze kunnen plaats hebben. Dit alles brengt ons tot de voorstelling dat het lichaam, waar bet zich ook bevindt, en onverschillig of het in rust is, of reeds een snelheid in deze of gene lichting heeft, aan een onveranderlijke verticaal naar beneden gerichte kracht onderworpen is, en dat de uitwerking daarvan juist in de versnelling bestaat. Die kracht noemt men de zwaartekracht en wij kunnen dus zeggen:

De voortdurend in dezelfde richting en met dezelfde

$