is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ter onderscheiding arbeidsvermogen van beweging of kinetische energie noemen. Om liet bedrag ervan te bepalen, verbeelden wij ons een lichaam P met de massa m, dat, zonder voortdurend aan een beweegkracht onderworpen te zijn, met een snelheid v over een horizontaal vlak voortgaat. Wij kunnen daarvan gebruik maken om een tweede lichaam Q, dat wij er door een koord aan verhinden, mee te sleepen, en dit is zelfs mogelijk als zich tegen' de beweging van Q deze of gene weerstand verzet.

Om nu den arbeid te berekenen, dien P kan verrichten stellen wij dat de op Q uitgeoefende kracht voortdurend dezelfde grootte K heeft. Dan werkt op P een even groote kracht in tegengestelde richting; dientengevolge zal de snelheid van dit lichaam in elke seconde met ^ afnemen en in

in

K in v v : — 7r sec in A

geheel zijn uitgeput. Daaruit volgt, daar de beweging eenparig vertraagd is, voor den afstand die werd afgelegd terwijl de kracht K bestaat (§ ï)2),

t in v lil v2

'J " ' K ~2 K

en voorden gezochten arbeid het product hiervan niet K, d. i.

A — ^mv2 (2)

De grootte van het arbeidsvermogen van beweging wordt dus door de uitdrukking \ m v2 bepaald.

Men kan er zich gemakkelijk van overtuigen dat de arbeid' dien het lichaam doet wanneer de beweging niet geheel wordt uitgeput, maar alleen de snelheid tot v' wordt verminderd, door liet verschil

a m v2 — 1 m v'2 bepaald' wordt, m. a. w. dat die arbeid gelijk is aan de vermindering van het arbeidsvermogen van beweging, in overeenstemming met de stelling van § 114. Ook kan men de redeneering vrij maken van de onderstelling dat de kracht K standvastig is.

flik