is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ilW

worden toegevoerd. Hetzelfde geldt van andere stoffen en zal in het vervolg worden aangenomen. Was deze wee volkomen juist, dan zou in liet bovengenoemde geval het warme water /«, (tl—t) calorieën hebben afgestaan, en het koude m2 (t — t2) calorieën hebben opgenomen. Uit de gelijkstelling van beide uitdrukkingen zou men voor de eindtemperatuur vinden

t—m 1 *1 + m2 f2

til I -j— 1)1 2 '

en dus, wanneer nit =ma was,

I)e hoeveelheid warmte «lie vereischt wordt «in de temperatuur van een gram water 1 te doen stjjgen, is in werkelijkheid van do begintemperatuur afhankelijk. Zij is een minimum hij 20 a .10 . \ olgens de laatste onderzoekingen is, wanneer de calorie gedefinieerd wordt als hoven, voor de verwarming van 0° tot 1° ongeveer 1,01 cal. en voor de verwarming van 99° tot 100 ongeveer 1,04 cal. noodig.

S 135. Calorimeter. Zoo noemt men een bakje met een afgewogen hoeveelheid water, waarin een gevoelige thermometer (in tienden of vijftigsten van graden verdeeld) geplaatst is, en dat dient om hoeveelheden warmte te meten. Men moet daartoe die warmte aan liet water meedeelen, en de temperatuurverlaging bepalen. Op deze wijze kan b.v. de warmte worden gemeten, die door een electrischen stroom ontwikkeld wordt in een metaaldraad, die in liet water van den calorimeter geplaatst is, de warmte die door meclmnischen arbeid wordt voortgebracht, of, wanneer in liet water een spiraalvormig gewonden buis geplaatst is, door welke een damp wordt geleid, de warmte die ontstaat bij de verdichting van dezen damp tot vloeistof.

Men kan ook proeven nemen, waarbij aan den calorimeter warmte wordt onttrokken; het bedrag daarvan wordt gevonden uit de hoeveelheid water en de daling die de temperatuur ondergaat.

Als voorbeeld van zulk een proef kan de bepaling dienen