is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

flll

ij er onze werktuigen mee drijven, dan komt men tot de slotsom dat het steeds van de zon afkomstig is. Deze heeft het water doen verdampen en het naar de toppen der tergen gevoerd; hij heeft, daar hij het oppervlak der aarde (uigelijk verwarmt, de winden doen ontstaan; hij heeft eindelijk de planten beschenen, waarvan de overblijfselen in de steenkool voor ons bewaard zijn gebleven. De warmte en het licht van een steenkolenvuur kunnen beschouwd worden als een deel van het zonlicht dat in lang vervlogen tijden de aarde heeft bestraald en waarvan de energie in <le steenkolenbeddingen werd vastgelegd.