is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

h

O111 don arbeid van A F te berekenen, noemen wij den

oneindig kiemen hoek waarover 't lichaam draait e; wij drukken dezen hoek in boogmaat uit, zoodat e ook de verplaatsing voorstelt van een punt dat op een afstand 1 van de as is gelegen. Het aangrijpingspunt A beschrijft nu een oneindig kleinen cirkelboog A li met de lengte tX O A; die boog mag als een recht lijntje loodrecht

op O A worden beschouwd.

De arbeid van A F kan nu, als B C loodrecht op A F wordt getrokken, door

.4 FXAC

worden voorgesteld. Na 01) loodrecht op A F getrokken te hebben, mag men hiervoor schrijven

bXAFXOD; (1)

immers, uit de gelijkvormigheid van de driehoeken O AJ) en ABC, in verband met de waarde van AU, volgt

A C=eXOI).

Het product van de loodrecht op de as staande kracht AF met den afstand 01) tusschen de lijn langs welke zij werkt en de as, wordt het moment van A F ten opzichte van de as genoemd. Men noemt dit product ook wel het moment van de geheele kracht die wij onderstelden dat in A werkt, en waarvan A F de component loodrecht op de as is.

Nadat wij een bepaalde draaiingsrichting als de positieve hebben gekozen, kunnen wij liet moment van een kracht positief of negatief noemen, naarmate de kracht het lichaam in die richting of in de tegengestelde om O tracht te doen wentelen. Geeft in Fig 109 de pijl de positieve richting aan, dan is hel moment van de kracht ^1 F positief, maar dat van de kracht EG negatief.

Wordt ook s van het geschikte teeken voorzien, dan stelt het product daarvan met het moment, zoowel wat het tee-