is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gesteld gericht en beide =

die in het vlak V' lood-

i /"I 4 /-»'

de tegengesteld gerichte krachten A C en B D aan, die in het vlak V loodrecht op .4 B w erken en elk = — zijn, Kis- ,2>- dan kan het koppel dat uit deze

beide krachten bestaat, blijkens het in de vorige § gezegde, het in V

gegeven koppel vervangen, als het in draaiingsrichting daarmee overeenstemt, iets dat men altijd kan bereiken door de richting van .4 C en BD geschikt te kiezen. Op dezelfde wijze kan het koppel in het tw eede vlak worden vervangen door twee krachten A C' en BIX, tegen-

M'

Air

recht op A B staan. Men kan eindelijk .4 C en .4 C samenstellen tot A F, en eveneens BI) en BIX tot B F. Daardoor krijgt men een nieuw koppel (.4 K, B F), dat gelijkwaardig is met de twee oorspronkelijke. Het werkt klaarblijkelijk in een vlak dat zoowel met V als met V een zekeren hoek maakt.

Dooi herhaalde toepassing van deze bewerking kan men een willekeurig aantal koppels in verschillende vlakken altijd tot één enkel samenstellen.

§ 107. Overbrengen van een kracht naar een punt liuiten de lijn langs welke zij werkt. Behandeling van een willekeurig stelsel krachten. Zij (Fig. 122) A P een kracht, op een vast lichaam werkende, O een willekeurig punt van het lichaam. Wij brengen in O twee krachten O Q en O li in tegengestelde richting aan, die beide gelijk en evenwijdig aan A P ziin. TW sfpl«ol rW

drie krachten, dat klaarblijkelijk gelijkwaardig is met de kracht .4 P, kan worden opgevat als te bestaan uit de kiacht O li, die, in O aangrijpende, in richting en grootte met .4 P overeenstemt, en het koppel (.4 P, O Q).

jTléj