is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Of' men kan het lichaam op de wijze van den ring AA in Fig. 135 laten draaien om een as li li, die zijn steunpunten heeft aan een ring, die weer om een as CV loodrecht op de eerste kan draaien (CaKDANi'sche ophanging).

Werktuigen zijn lichamen of stolsels van lichamen die zich alleen op de voor een bepaald doel noodige wijze kunnen bewegen. Do beweging, aan een doel ervan meegedeeld , wordt overgebracht op do andore doelen en daarbij menigmaal geheel van aard veranderd.

De verbinding tusschon de doelen van een werktuig bestaat veelal hierin, dat het oppervlak van het eono doel aanhoudend in aanraking moet blijven met dat van het andere. De boven besproken gevallen kunnen als voorbeelden dienon; een ander voorbeeld heeft men in twee in elkaar grijpende tandraderen.

Twee werktuigdeelen kunnen evenwol ook door middel van kettingen, touwen of riemen mot elkaar verbondon zijn.

§ 172. Evenwicht van werktuigen. Als de oppervlakken met welke verschillende doelen van oen werktuig elkaar aanraken, over elkaar rol/en, zullen (althans wanneer wij afzien van de rollende wrijving (§ 182, d), die door een vormverandering van de oppervlakken ontstaat) de wederkeerige krachten tusschen die doelen bij do beweging geen arbeid verrichten. Immers, de werking is gelijk en tegengesteld aan de terugwerking, en de punten der oppervlakken die elkaar aanraken hebben dezelfde snelheid. De arbeid van de wederkeerige krachten is eveneens 0 bij de //lijding van twee oppervlakken over elkaar, als die oppervlakken maar volkomen glad zijn, en iets dergelijks valt ook op te merken, wanneer een beweging wordt overgebracht door koorden of riemen, hetzij dat die met de uiteinden aan de werktuigdeelen zijn bevestigd, hetzij dat /.ij het oppervlak daarvan over zekeren afstand volgen en het door wrijving meevoeren. De laatste kracht verricht geen arbeid, zoolang het koord maar niet over het oppervlak glijdt, want terwijl de punten van het koord en die van liet oppervlak dezelfde snelheid hebben, werkt de wrijving er met gelijke kracht in tegengestelde richting op.

j,j,