is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fllfl

wij aan 'net C-G-S-stelsel zullen ontleenen. Bevinden zich twee polen met de sterkte in en m' op een afstand r van elkaar, dan is de onderlinge werking

m m

4 n V'

in m

r-

(14)

§ 192. Krachtveld rondom een magneet. Zij N Z (Fig. 172) de magneet en zij een bewegelijke noordpool ii in een willekeurig punt in zijn nabijheid geplaatst. Laat n a en ui) de krachten voorstellen, die n van N en Z ondervindt; daar de verhouding van deze krachten door de evenredigheid

ii a :nb = n Zl: n N-

resultante

ii c ona

Fi.'. lï'J

bepaald is, zal de richting van de hankelijk zijn van de sterkte van n.

Daar de aangegeven constructie voor elk punt kan worden uitgevoerd, kan men

(§ 128) den loop van de krachtlijnen in het magnetische krachtveld (korter: magnetisch veld) aangeven. Eenige van die lijnen zijn in de figuur voorgesteld.

Met de richting van een krachtlijn wordt die bedoeld, waarin een noordpool wordt

voortgedreven, en onder de magnetische kracht in een punt van het veld, of de „sterkte" van het veld, verstaat men de kracht die op een daar geplaatste eenheidspool zou werken.

In werkelijkheid hebben magneten een meer ingewikkelden bouw dan tot nog toe ondersteld werd. Men kan zich verbeelden dat een groot aantal dunne staven van gelijke lengte tot een dikkere staaf worden vereenigd, die dan de magnetische eigenschappen over de beide eindvlakken vertoont. Ook kunnen magnetische staven in eikaars verlengde geplaatst worden, en in het algemeen kan een