is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar dus, evenals bij den slinger, het terugdrijvende mniipl i>v<>nrf>fli<r met don sinus van don af¬

koppel evenredig met den sinus van den atwijkingshoek is, volgt de magneet bij zijn beweging dezelfde wetten als de slinger. De duur van oneindig kleine schommelingen wordt derhalve bepaald door de formule (12) van § 189, waarin men nu onder K de waarde verstaan moet, die het koppel voor rp = 90° aanneemt. De formule wordt dus

en daaruit volgt

w__ ^ Q

F~ In¬

liet traagheidsmoment kan mot behulp van den in § 189 vermolden kunstgreep bepaald worden.

Men moet bij het bepalen van de kracht F nog in het oog houden dat ook de veerkracht van den draad waaraan de magneet hangt, eenigen invloed op den schommeltijd heeft.

Wanneer men van de grootte der aardmagneetkracht of van de horizontale component H spreekt, bedoelt men altijd de kracht die op een eenheidspool werkt. Daar het gebleken is dat de kracht die een pool van de aarde ondervindt, evenredig met de sterkte van de pool is, vindt men H als men de boven beschouwde kracht F door de poolsterkte m deelt; deze laatste kan uit de werkingen van de onderzochte staaf op andere magneten worden afgeleid.

Voor Nederland is thans in het C-G-S-stelsel H = 0,0525 |0,18(i|.

Door de betrekking

F = Hm gaat de uitdrukking (15) over in

Hm l sin <p.

Het koppel dat den magneet naar den evenwichtsstand

Fig. 174.

/¥■