is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(lat van het lichaam met het zwaartepunt van den rechthoek AliCl). Men ziot hoe het gewicht en de opwaartsche druk een koppel opleveren, dat het parallelepipedum terugdrijft naar een stand waarhij .4 li horizontaal is.

Gemakkelijk zal men inzien dat een homogene cilinder, waarvan de lengte veel grooter is dan de dwarsafmetingen, veelal in wankelbaar evenwicht zou zijn als hij, met de lengte verticaal, dreef. Om zulk een lichaam in dezen stand te houden is dan een belasting aan het benedeneinde noodig.

Wij moeten niet verzuimen, ten slotte 1'ig. 189.

op te merken dat de wet run Archimedes ook geldt, wanneer de omringende stof gasvormig is; ook kan het ondergedompelde lichaam vloeibaar of gasvormig zijn. Dat een licht gas in een zwaarder gas opstijgt is als een gevolg van de wet te beschouwen.

e. Hevel. De omgebogen buis van

Fig. 189 is met zijn eene einde in de vloeistof van het vat

.4 gestoken en, nadat hij geheel met de vloeistof gevuld

is, bij <t met den vinger gesloten. Dan bestaat binnen de

buis bij (/ een druk die grooter of kleiner dan die van den 1•>!...!.. ....— i... l pi

ui>> is, naarmate </ jager oi nooger igt dan de vloeistofspiegel in A. In het ^erste geval zal, na het wegnemen van den vinger, op de vloeistofmassa tusschen de rlakken p en q van boven een grootere druk verken dan aan de benedenzode, de vloeistof :al dus uitstroomen. Daarentegen wordt zij in iet tweede geval naar .4 teruggedreven.

f. Communiceerende vaten met verschilende vloeistoffen. Ba rometer. In de U-vornige buis van Fig. 190 bevindt zich kwik an a tot />, en daarboven in het eene been later tot c. Daar in een punt van b en een

' vvvv* "» VV11 V llll 1/ CI1 ÜÜIl

weede punt dat in het andere been in hetzelfde horizonale vlak ligt, dezelfde druk moet bestaan, is de even-

flos