is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jk

van de huis, den die plaats, waar de

Fig-. 203.

i druk />', in de huis nabij <i en wel op Ie vloeistofdeeltjes zich met de snelheden

die zij verder behouden zullen, evenwijdig aan de as van a b bewegen, verder den drukp'2 binnen de buis nabij />, even voordat de deeltjes bij het uittreden van snelheid veranderen, eindelijk den druk p2 in /^, nabij de uitmonding van de buis. I )an wordt door het verschil n, n', de snelheid

van de vloeistof teweeggebracht, door het verschil;;', //., onderhouden, eindelijk door liet verschil ps—p'a weer vernietigd.

Bij zeer enge (capillaire) en niet te korte buizen is nu de snelheid zoo klein en de wrijving van zooveel beteekenis, dat wij de verschillen p1 p', enp., —p'., tegenoverp\ p'2 kunnen verwaarloozen, en dus kunnen rekenen dat het deheele drukverschil dien/ voor het overwinnen van de wrijving in de buis.

Uit de waarneming is gebleken dat bij buizen die aan deze voorwaarde voldoen het volume vloeistof dat per tijdseenheid door een doorsnede gaat, dus wat wij de ..sterkte" of „intensiteit" van den stroom kunnen noemen, evenredig is met het drukverschil tusschen de uiteinden. Stelt men door r het drukverschil voor, dat noodig is om een stroom van de sterkte 1 door de buis te doen gaan, dan bestaat dus in elk ander geval tusschen de sterkte i en het drukverschil do betrekking

p, p , ~ i /',

of

'• "'/= (2)

De grootheid r is des te grooter, naarmate de buis de vloeistof moeilijker doorlaat, en kan derhalve als maat