is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 206.

kwik lucht pomp, waarmee men dan ook veel hoogere verdunningen kan bereiken dan met de gewone luchtpompen. Men stelle zich, om een denkbeeld van de werking te krijgen, een glazen ballon voor, aan den top van een verticale buis, door welke men kwik in den ballon kan laten opstijgen of daaruit kan laten wegvloeien. Deze ballon moet in gemeenschap gebracht kunnen worden met het reservoir waaruit men de lucht wil verwijderen, en boven¬

dien moet er een uitweg zijn aangebracht, waardoor lucht uit den ballon kan worden weggedreven De beide wegen worden op een of andere wijze o]) geschikte oogenblikken geopend en gesloten, en wel zoo, dat bij liet wegvloeien van liet kwik uit den ballon lucht uit het reservoir toestroomt en dat deze lucht, als het kw ik stiiiit, lan<rs den zooeven ire-

rv w i rv nuj^i ^ iu viv/n /jwuv » vu

noemden uitweg wordt verwijderd

De ballon kan dus met den cilinder

van een gewone luchtpomp vergeleken worden en het kwik met den zuiger, terwijl de schadelijke ruimte vermeden is, daar het kwik werkelijk in aanraking met den geheelen wand van den ballon kan komen en dezen dus geheel kan vullen.

Wordt het openen en slniten van de verbindingswegen niet behulp van kranen verkregen, wat l>|j de oudste kwikluclitpompen geschiedde, dan wordt steeds door het vet, waarmee noodzakelijk de

kranen moeten worden ingesmeerd, het kwik een weinig verontreinigd, wat de goede werking belemmert. I)e kwikluchtpomp van Uessei.-IIagen , die in Fig. 206 in zijn eenvoudigsten vorm is voorgesteld, en waarbij alle kranen kunnen worden vermeden, is vrij van dit bezwaar. Men kan hier het kwik in den bol ^1 doen rijzen of dalen door den bol H die met een caoutrhoukslang

éih