is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de buis C is verbonden, naar boven of beneden te bewegen. Is het kwik uit A gedaald tot beneden />, dan staat A door de buis G in verbinding met de ledig te pompen ruimte. Laat men het kwik rijzen, dan is deze verbindingsweg weldra afgesloten, en de lucht uit A wordt door de buis ƒ•', die met zijn opening in het kwikbakje K uitkomt, naar buiten gedreven. Men kun gemakkelijk nagaan dat de buizen (', /•' en G langer moeten zjjn dan 7(> cm.

Een glazen vat dat met behulp van de kwikluchtpomp luchtledig is gemaakt, kan vervolgens worden afgesmolten. Men kan nl. de verbindingsbuis, op een plek waar lijj reeds vooraf verengd was, met een spitse vlam verhitten. Zoodra het glas week is geworden, drukt de buitenlucht de buis dicht.

§ 217. Druk in den dampkring op verschillende hoogten.

Met behulp van de wet vuil Boyi.e kan men aangeven hoe de druk in den dampkring afneemt, wanneer men tut hooger gelogen punten overgaat. Wij onderstellen daarbij dat de lucht in evenwicht is en overal de temperatuur van smeltend ijs heeft.

Laat (Kig. 207) A,, AA.„ A4, enz. een reeks punten zijn, die op een vertioule lijn, op afstanden van 1 m van elkaar, liggen. Laat de drukkingen in de genoemde punten (in dynes per cm -) zijn yi,, p„, Fig. 207. J'at J'4i cn ('° «lichtheden (in grammen per cm'1) d,, d„, d., </4,

enz. Volgens de wet van Boyi.e bestaat tussohen «Ie dichtheid en den druk een standvastige verhouding C, zoodat

di — Cjil} = Cpt, enz.

is.

l'it het feit dat bij een druk van 76 cm en een temperatuur van 0" oen liter lucht een massa van 1,293 gram heeft, vindt men

C— 1,275 X 10 ".

Het verschil tussohen pl en p^ is nu geljjk aan het gewicht van een luchtkolom, dio van At tot A., reikt. Nu is de dichtheid van do lucht tussohen At en A., niet overal dezelfde, maar verandert van dt tot </2. Was zij overal = rf,, dan zou

Pi —p.. = 100 y dl = 100 y Cpl, dus p., = 0,9998749 pl . . (1) worden; was daarentegen de dichtheid overal d„, dan zou men vinden

i), — />« = 100 i/ Cdus .

ii '2 ./ Ï .. /-.• 10001251

Voert men de laatste deeling uit, dan blijkt do uitkomst tot in 7 decimalen mot (I) overeen te stemmen; derhalve kunnen wij ons vorder van deze laatste betrekkin"- bedienen.

jw