is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

middeld genomen, evenveel kinetische energie krijgt als een geheel molekuul) en dus toevoer van arbeidsvermogen vereischt. Deze laatste is trouwens ook noodig wegens de vermeerdering van het arbeidsvermogen van plaats.

Eindelijk vestigen wij er de aandacht op dat volgens de wet van Avogadro voor twee gasmassa's die evenveel molekulen bevatten de in § 210 ingevoerde constante ]{ dezelfde waarde moet hebben. Met zulke gasmassa's heeft men te doen wanneer men van elk gas zooveel gram neemt als door het molekulair gewicht van het gas wordt aangewezen, b.v. van waterstof 2 gram, van zuurstof 32 gram, enz. Deze hoeveelheid noemt men een gram-molekuul en men kan dezen naam ook op een mengsel, zooals de lucht, toepassen wanneer men er een hoeveelheid onder verstaat, waarin evenveel molekulen als in 2 gram waterstof voorkomen.

Voor een gram-molekuul wordt

R = 82.7 X 10".

Dit getal, dat voor alle gassen even groot is, verdient in liet bijzonder den naam van „gasconstante".

ij 224. Diffusie van gassen. Als de gasmolekulen in het geheel niet tegen elkaar botsten, zouden zij wegens hun groote snelheden reeds in een klein onderdeel van een seconde aanmerkelijke wegen in rechte lijnen doorloopen. Twee naast elkaar liggende gasmassa's zouden zich dus zeer spoedig niet elkaar vermengen. De waarneming leert evenwel dat dit niet het geval is; wordt l>.v. in deneenen hoek van een vertrek een gas ontwikkeld, dat aan zijn reuk kenbaar is, dan kan het vrij lang duren voor het aan de tegenovergestelde zijde wordt waargenomen.

Dit ia een gevolg van de botsingen niet andere deeltjes, die een molekuul naar de zijde van waar het komt kunnen terugwerpen; het beschrijft in een seconde een zigzaglijn, die wel vele honderden meters lang is, maar waarlangs het toch nog niet ver van het punt van uitgang behoeft gekomen zijn.

Een langzame vermenging of diffusie van twee gassen

M