is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r

P

waarneming van deze laatste een middel ontleenen om, als eenmaal c,, bekend is, ook c, te vinden. Op deze wijze heeft men gevonden

cv — 0,1692.

§ 231. Kepaling van liet mechanisch narmte-aequivaleid.

Het verschil cr — c, — 0,0085 calorieën is nu de hoeveelheid warmte die verbruikt wordt om den zuiger, of welk begrenzend lichaam dan ook, voort te drijven, als 1 gram lucht bij standvastigen druk van 0' tot 1° verhit wordt, /ij de druk /> dynes per cm2 en het volume v cm3, dus de uitzetting bij de verwarming « v. De arbeid dien 't gas verricht is dan (§207, ft) «/> r ergen, en daar nu voor dezen arbeid cv — cv calorieën gediend hebben, vindt men voor het mechanisch aecjuivalent der warmte-eenheid

t t re /) V

h = rL c 12

Haar, wanneer wij met 7'de absolute temperatuur bij 0 voorstellen, <l— rj, is, kan men voorden bovengenoemden arbeid ook schrijven

% = R,

waarin R (§219) de gasconstante (t>|) een gram betrekking hebbende) is. \ oor het mechanisch warmte-aequivalent heeft men dus ook, in plaats van (12),

Tl li

E c, .• m

Substitueert men hierin voor ct, en cr de in de vorige § opgegeven waarden, en 7? = 2,87X10" (§219), dan vindt men E = 419 X 10'.

Dit is de bepaling waarop reeds in $ 14?J gedoeld werd. Daar /ij berust op de kennis van <\, die door proeven over de temperatuurverandering hij adiabatische samendrukking <>f uitzetting is verkregen, kan men ook zeggen dat de waarde van K uit tUc proeven is afgeleid. Dat dit mogelijk is, ziet men gemakkelijk in. Wordt een gas adiabatisch samengedrukt, dan kan men uit de