is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te vermenigvuldigen. Is de druk veranderlijk, dan moet H men (verg. § 113, d) de geheele uitzetting in oneindig kleine doelen verdoelen; gedurende een van deze oneindig kleine volumevermeerderingen kan de druk als constant worden aangemerkt, zoodat de zooeven vermelde regel kan worden toegepast.

De uitkomst waartoe men aldus geraakt, kan op zeer eenvoudige wijze worden uitgedrukt met behulp van de graphische voorstelling. Wordt nl. de verandering van de gasmassa door de lijn P (J (Fig. 21+) voorgesteld, en groeit

dus het volume van U A tot

O li aan, dan beantwoordt aan de boven bedoelde splitsing van de geheele uitzetting een verdeeling van A li in oneindig kleine deelen, zooals CI). Stellen nu verder de ordinaten de waarden van den druk per vlakteeenheid voor, en beschouwt men den druk gedurende de volumevermeerdering Cl) als constant

jM.

= ü /», dan is een der deelen van den gezochten arbeid: C I) X C K- r>e grootte van dit product wordt door het oppervlak van den op C1) staanden rechthoek voorgesteld, en dus de geheele verrichte arbeid door de limiet der som van al de in de figuur aangewezen rechthoeken, d. w. z. door het oppervlak• van de figuur P (J li .1, die aan de bovenzijde door de kromme lijn PQ begrensd is

Gemakkelijk zal men inzien dat de arbeid van het gas bij de door QP voorgestelde samendrukking gelijk is aan het oppervlak van de genoemde figuur, met liet negatieve teeken genomen.

§ 2J4. Kringloop, bestaande uit twee isotliermisclie en twee adiabatische veranderingen. Keert het gas tot den oorspronkelijken toestand terug, dan moet het punt waarvan de coördinaten liet volume en den druk aangeven, zijn aanvankelijke plaats hernemen. Aan een kringloop van veranderingen beantwoordt dus een gesloten lijn;