is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In liet geval dat de veranderingen niet alleen isotliermisch, maar ook zonder uitwendigen arbeid plaats hebben, is dus

eb — Ttjh < e„ — Tv,,,. . (10)

.Men kan voor eiken toestand van het lichaam de energie e, de entropie rt. en dus ook de functie

£ — T'I (II)

beschouwen. Het blijkt nu dat dezj functie bij oen isothermischo niet omkeerbare verandering zonder uitwendigen arbeid afneemt, dus do eigenschap heeft, die wij in § 247, </ voor de vrjjc energie leerden kennen. Inderdaad blijft men in overeenstemming met de vroeger gegeven bepaling, wanneer men de grootheid (11) als de vrjje energie definieert. Dit volgt hieruit dat men voor een omkeerbare verandering het teeken van ongelijkheid in (9) door het gelijkheidsteeken moet vervangen, zoodat de door het lichaam verrichte arbeid IC geljjk wordt aan de vermindering van de grootheid e — 7'

/;*3.