is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om don bedoelden uitwendigen arbeid te berekenen moet met den druk van den damp in dynes per cm2 vermenigvuldigen met de volumevermeerdering in cm3; het volume per gram is voor een aantal dampen bekend, daar men een bepaald volume van den verzadigden damp rechtstreeks heeft gewogen.

Beschouwen wij als voorbeeld een gram water van 100 . Het volume van den verzadigden damp is hij deze temperatuur 1650 cm3, dat van de vloeistof iets meer dan 1 cm3, en de druk van den damp 1 atm. of 1,014 X 10" d.vnes per cm2. De uitwendige arbeid bedraagt derhalve 1670X10° ergon, beantwoordende aan 40 calorieën. De goheele verdampingswarmte bedraagt 537 calorieën; derhalve hebben 4!)7 warmte-eenheden gediend om de inwendige energie te vergrooten.

Bij 121 is de spanning van den verzadigden damp 154 cm kwik, of 2,05 X 10" dynes per cm2, iets meer dan twee atmospheren. Het volume van 1 gram water is dan nog steeds weinig meer dan 1 cm3, dat van een gram verzadigden damp bedraagt 850 cm3, de verdampingswarmte 522 cal. Men zal voor het verschil tusschen het inwendige arbeidsvermogen van een gram water en een gram verzadigden damp bij deze temperatuur vinden 480 calorieën; het is iets kleiner dan het bij 1 (K) was.

De analogie, wat den uitwendigen arbeid betreft, tusschen de nu en de in §§ 230 en 231 besproken verschijnselen behoeft wel niet nader aangewezen te worden. Ook over het mechanisme waardoor bij de verdamping warmte verdwijnt, kunnen wij kort zijn. Men moet zich voorstellen dat het de molekulen met de grootste snelheden zijn, die een vloeistof bij de verdamping verliest; wordt geen warmte toegevoerd, dan moet zij daardoor noodzakelijk afkoelen. Wat den gevormden damp betreft, daarin zullen de deeltjes niet meer het groote arbeidsvermogen van beweging hebben, dat zij eerst in -de vloeistof hadden; zij hebben nl. bij het verlaten daarvan, zooals ons nog nader zal blijken, aantrekkende krachten ondervonden, die de snelheid verkleind hebben. Bovendien zullen, als de damp een zuiger voort-

jfyi/