is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fv

water, in A een oplossing van de stof A en in B een oplossing van li. Ten slotte is alles in evenwicht (§ 235). Noemen wij nu de drukkingen in do drie afdeelingen p„, j,b, en ^ <]au z,jn d(, verschillen jia Pi. en pb -- ttc de osmotische drukkingen. Deze zijn even groot wanneer />„ = pb i8, waarmee de stelling is bewezen.

l)i. a riks heeft naar dit beginsel isotonische oplossingen ge zocht, door gebruik te maken van de omstandigheid °dat de protoplasmalaag die in planteneellen binnen den cellulosewand gevonden wordt, halfdoordringbaar is. Wordt zulk een cel in een sterke oplossing van oen of andere zelfstandigheid A geplaatst, dan gaat water uit den celinhoud naar buiten; de protoplasmalaag trekt zich samen en scheidt zich van den cellulosewand. Is daarentegen de uitwendige oplossing zeer verdund, dan heeft het omgekeerde plaats; het protoplasma wordt tegen den cel wand gedrukt. Door nu te werken met oplossingen van steeds kleinere sterkte, en die op te zoeken, bij welke voor het eerst het protoplasma zich niet meer van den wand scheidt, vornl men een oplossing van A, die isotonisch is niet den celinhoud. Werd vervolgens op dezelfde wijze een oplossing van een tweede stof li gezocht, die deze eigenschap heeft, dan moest deze isotonisch zijn met «le zooeven genoemde oplossing van A. Werkeljjk bleken nu twee dergelijke oplossingen van A en li in de volume-eenheid evenveel molekulcn opgeloste stof te bevatten.

S 298. Dainpspaiiniiig van verdunde oplossingen. Het beginsel dat een aan zich zelf overgelaten stelsel een evenwichtstoestand aanneemt, maakt liet mogelijk, verschillende eigenschappen van verdunde oplossingen niet den osniotischen druk in verband te brengen. \ ooi eerst gelukt dit wat dedampspann i ng betreft.

Zij nl. li (Fig. 235) een (niet capillaire) verticale glazen buis, aan het benedeneinde afgesloten door een halfdoordringbare plaat W en geplaatst in een bakje A. dat tot de hoogte E niet water eevuld is. St«.l <),.! »i«i,

in de buis een oplossing bevindt en dat alles bedekt is met een

Fiff. 235.