is toegevoegd aan uw favorieten.

Homeri Iliadis carmina

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

514 wg J-£i7t<ov argvve fiévog 9vaóv ze J-sxaGzov. 514 = E 470

515 tVfr' "Exzcog fièf els Sysólov, Ilsotuïjösog vVov, 515 cf. p 306 KQibv &coxi)cov, Aïag d' sis Aaoóauctvza

fjysuóva ngv\é<ov, Avzrjvogog ayXuov vlov'

IToivód/iag ö Slzou KvXXtjviov i~evügi!-e,

'Dvlstóu ëzagov, fieya&vfiai' aoyjtp 'Eneiwv.

520 tm de Meyr\g iizógovGe J-iöcóv' o (5' V7tca& iXiaa&i/

ITokvSctfictg. xal tov fisu &nrjii^Qorev, — ov yag ttnoMmv eïae üav&óov vlov ivl naoiia'/oiGi dctfiijvai, —-

ctvzag o ye KoolGuov Gzij&og fiéoov ovzaGe óovgi. 523b = N 438

'óovnijGev ós TtEGav, o <5' an w/itov zev^e' èevXa. 524''= .Y 368 cf. 525 zócpoct ós zot ènógovae zlóloip, ctiyuijg iv J-eiÓcog,

AuixmaS tjg, öv Aüanog iystvazo cpéozazov vlo ft Aao/ieöovzidórig, iv J-eióóza 9ovgióog aAxijg' ®27b cf. J 710

oj róvs 0vXei'öao fiioov Gaxog ovzaGe 528 cf. H 258 v

iyy v&ev ooa)]&sig' nvxivog dé £ol ygxsGs 9cógrjif 530 zóv g icpógei yvdkoiGiv agtjgózct' zóv nors 0vkevg

rjyaysv i$ 'Etpvgtjg, tzozuuoï' ctito Ss\.\r\tvxog. 53lb = /i 659

^eivog ytxg J-oi e'ócoxe J-avag dtvógatv 'Evipt/zijg

eig Ttókefiov tpogéeiv ötjicov avógatv akecogrjv' 533b=M 57

og J-oi xal zóze nctióbg aizo X9°Oï ijgxeo' oXe&QOv. 534 cf. iv 440 535 zov óe Méyrjg xó^vfroj %ctlxijgeog L7t7ioóctGe£t]g xvfi(ia%ov axgózazov 'vvi; tyysï ö^vóevxi,

'gij|e ó' cltp ïnneiov kótpov ctvzov' TxCig ós xaitneGev iv xovir/Gi, véov tpoivixi cpaeivóg.

514 &vfxóv te Bentley] xal d-u/uov mss.

516 <f>cuxtjiov] -eiojv Syr., cf. H 517; 1. a. Ufhjvaicov.

517 7tQulé(ov~] cf. E 744.

518 fJoXvóü/uag § 21] TIovX. mss.

519 <I>uXéi'óa § 55] -óeui mss.

520 V7tai9r iXi&ofrrj] urtatfra mss.

521 noXvöanas § 21] novl. mss.

522 ei'ae § 191] ei'ix mss. || TIavfróou Mor.] TIav9ov mss. cett.; vid. § 14 et r 14ö P 9, 23, 40, 59.

523 Kqoïo/uov LaRoche Naber] KqoIo/hov mss. Cf. N 43 8 77 5 9 7.

526 Aa(iitikór\s PKnight] Jafxrtsrióimss., quale patronymicum a nomine Jafxrto; de-

duci nequit. || (fitoratov vlov] -tov vel -to; itvóoöjv mss. nonnulla.

531 »;yay«v] 1. a. , quod videtur

praeferendum; vid. tarnen TI 153. || notaj noi' § 59] -f.ioü mss.

533] imitatur Verg. Aen. Y 262. || (b/óui] I cf. § 17.

534] post vs. 529 abundaro observatur in schol. V.

536 xó/npa/ov] conum galeael id certe requiritur; at cf. E 586.

537 autoü] aötóo? cf. § 95. Pronomen autem male abundat; cf. § 98.

538 véov tpoivixt (paetvó;] i. e. resplendens purpura qua recens tinctus erat.