is toegevoegd aan uw favorieten.

Homeri Iliadis carmina

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d J 144 pro 1. a. (Ar.?) ovóa; tQttoe leg.: ovóag eyeioev L et olim alii (Ar.?) » » 151 „ Lehrs leg.: Brandreth

" «156 „ An *nccvtt] leg.', rtavrij J-eiXvcpauvv PKnight.

w » 184 in fine add.: Vid. ad T 363.

w n 251 „ „ j, óe J~qcc$ („stossend ) Meister ad Herondam pag. 749 a verbo Qriooio repetens.

* » 356 pro vHerwerden leg.: Brandreth „ m 417 „ vHerwerden „ Brandreth » „ 437 „ *f' l-eg.: ƒ' Brandreth

w » 462 in fine add.: Locum imitatur Ar. Ran. 259 sq.

« „ 545 add.: 545 'paXtv] &éro L.

v n 598 pro Nauck leg.: Brandreth

* » 691 add.: t&v — hiwv] de genitivi usu vid. ad rj 118.

n «711 „ 711 Qgvóeooa] vid. ad <ƒ> 351.

n « 792 pro Heyns leg.: Bentley

„ AI 73 add.: 73 Itnovéeofrat] de <§- cf. § 21.

» » 79 „ ei örj\ vid. ad A 61.

« „ 141 pro Nauck leg.: Brandreth

y, „ 148 add.: 148 óo/iuuj] ff vid. ad ^ 116.

* » 160 post avov inser.: Vid. N 441

» » 202 pro -veog 2t 538 leg.: -veóg 2 538 » » 302 „ Bekker leg.: Brandreth » » 389 „ Heyne „ Bentley

* JV 143 in fine add.-. fiéxqi] cf. Si 128.

„ * 301 pro fj 301 leg.: ,9- 361

« » 409 inser.: xctQipcdéov] vid. ad v 398.

w — 46 add.: 46 &7tovéto&ai] de a- cf. § 21.

„ „ 203 in fine add.-. De genitivi usu vid. ad A 596.

» « 239 „ „ w &/u(piYv^ng] vid. ad A 607.

» » 348 » » „ Mxt*9o,] redit vox h. Cer. 7, 427 h. XVIII 25 (iaxlv»tvo( l 231

rp 158). Quae floris species significetur pro certo definiri nequit. - . 396 m fine add.: ftpó/jo;] redit vox h. Merc. 452 h. XIII 3 XXV 10 (ftfo/iia

fl 462, apQOfxog N 41).

m O 53 add.: ei vid. ad A 61.

„ „ 258 „ 258 Innevatv] vid. ad x 531.

n n 295 in fine add.: ètrtovatod-at] de a- cf. § 21.

H » 305 add.: 305 &iitviovro] inor. mss. De syliaba d- cf. § 21.

» „ 709 pro X 312 leg.: X 132 » n 134 „ 793-804, 815, 846 leg.: 794-800 " " 170 in fine add.-. inl xitjiaiv] vid. ad ft 419 .. „ 298 . J 184 leg.-. T 363 » .i 350 in fine add. -. Cf. A 481.

» ,, 474 pro ifiarjjai leg.-,

» » 571 „ § 359 leg.-. § 59 » n 738 bis pro Ayaxiiëo; leg.: ityaxliia;

n „ 744 add. -. inixeoro/uiior] vid. ad Si 649.