is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der scheikunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD VAN HET EERSTE DEEL,

Bladz.

Inleiding I

Do atoomtheorie 4

Vcrdceling der .scheikunde i;

I. Anorganische scheikunde.

A. Metalloïden r

Zuurstof of oxygeniuni 7

Ozon '

Waterstof of hydrogenium <j

Water of hydrogeniuin-oxyde j]

Waterstofdi- of peroxyde <4

Stikstof of iiitrogenium 11

De dampkring

Verbindingen van stikstof en zuurstof ](;_

Salpeterzuur j-

Stikstofpentoxyde . . itS

Stikstofoxydule en de andere stikstofoxiden pj.

Ammoniak i<.

Koolstof of carbonium o|

Verbindingen van koolstof met zuurstof 22.

Kooldioxyde 99

Koolmonoxyde 01

Het lichtgas

De vlam 0-

Chloor

Chloorwaterstof os

Verbindingen van chloor niet zuurstof 29.