is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der scheikunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blad/.

Bromium :}().

Jodium 31.

Fluorium 31.

Zwavel of sulfur 32.

Zwaveldioxyde of zwaveligzuuranhydride .... :$3.

Zwaveltrioxyde of zwavelzuuranliydride .34.

Zwavelzuur 34.

Zwavelwaterstof 3<>.

Zwavel koofstof ... 37.

Silicium 37.

Siliciumdioxyde of kiezelzuuranhydride 38.

Kiczelzuur 38.

Siliciumfluoride 3!(.

Borium 3<»

1'hospliorus ... 40.

Phospliortrioxyde of phosphorigzuuranhydride 41.

Phosphorpentoxyde of phosphorzuurauliydride 41.

Pliosplionsuur 42.

Phosphorwaterstof 43.

Verbindingen van phosphor met zwavel en de halogenen 4I5.

Arsenikum 43.

Oxyden van arsenikum 44.

Arseen waterstof 44.

Antimonium of stibium 4,5.

Oxyden van antimonium 4t>.

Andere antimoonverbindingen 4(>.

Over zuren, basen, zouten en hunne oplossingen 4(>.

Titratie 49.

U. Metalen 51.

Wetten van Dulong en Petit en Mitscherlieh. Dissociatie 51.

Oxyden en zouten der metalen 52.

Oplossingen 51.

De alkali-metalen 55.

I. Kalium 55.

II. Natrium 57.

Ammoniumverbindingen <i0.

Aardalkalimetalen 61.

I. Calcium <U.