is toegevoegd aan je favorieten.

Leerboek der scheikunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zelfs ijzer verbrandt in zuurstof. Om dit aan te toonen. bevestigt

•V mT iee" 0ge"Vee.' ein stukJ'e zwam> steekt <üt aan en hangt t met de \eei uii een flesch met zuurstof, waarin daarenboven een

eimg water is Het ijzer verbrandt onder eeu regen van schitterende vonken, die sissend in 't water vallen scnirre-

J** tT verschijnselen verbindt zich de verbrandende stof met zuuistof tot zoogenaamde o.njden. Van alle elementen kent men verbindingen niet zuurstof of oxyden, behalve van fluorium

loSTS^T" oxy?en l0T" upi"water'zooaIs dat van de »M*taioiden koostof, zwavel en phosphor en maken blauw lakmoes rood •

hebben ^ V°nHmde °X"deH en ze^ «,at *Ü een zure reaclil

,alci,nnreinf°als t 0**den Va" <h> metalen kalil»H, natrium en i ™ ' f0°Jk/)l'. 1,1 water. niaar maken rood lakmoes weer

' ' zegt, dat zij een alkalische reactie hebben.

o °g eie «'xyden, zooals van ijzer, lossen niet op in water en 1 eageeren niet oji lakmoes.

Lakmoes is een blauwe, plantaardige kleurstof, oplosbaar in water

beelfl ,1p 61US i°P ren, vcrI,inding met zuurstof, bijvoor-

eeld de ademhaling, waarbij de koolstof en de waterstof zich met de zuurstof verbinden tot CO., en H.,<).

nn°rk i"? T«ten Va" lnetalen e»"'iet verrotten van plantaardige en dierlijke stoften zijn oxydatie-verschijmelen

Heeft men een zekere hoeveelheid' bijv. X c.M.» zuurstof opgevan-

■rrj-r ™ t *<■

™ i, X M T# ho!5,la",nen ,ln'de <—>*>*

Üi i zuurstof gelijk is aan die der buitenlucht. Stel deze

gelijk aan een kwikhoogte van H dan zou de spanning ™,i

die zuurstof, wanneer men de X c.M. < boven kwik droog had npge-

! r3vooï'U Ft t RIS, h UtM' <l(! sPa»ni»ë van den witti-

damp \ oorstelt. Het volume der zuurstof bij een normale spanning

van 760 m.M. zou dan zijn XX^1'. Was de temperatuur, waarbij men genieten heeft, t«, dan zou het volume bij 0° zijn

x x H - h 1

700 j t'

27:J

dit is dan het zoogenaamde normaal-volume.