is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der scheikunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deiide waterstof kan men, zoo men het voorzichtig doet, de kaars weer ontsteken. Men moet hierbij vooral zorgen, dat er geen lucht bij de waterstof is, want waterstof met lucht- gemengd ontploft vreeselijk bij ontsteking.

Bij de inwerking der zuren op de metalen, komen deze laatste in de plaats van de waterstof der zuren en vormen dan zouten:

Zn + HjSOj ZnSO, + H.,; Zn + 2HC1 ZnCl., -f H,.

Zuren zijn de waterstofverbindingen, waarvan de waterstof geheel of ten deele door een metaal kan worden vervangen, zoodat er een zout ontstaat. Er zijn zuurstof houdende zuren en zuurstofvrije of haloïd-zuren; de laatste zijn de verbindingen HF1, HCl. HBr en HJ.

Men noemt de zuren ven-, ticee-, drie-basisch, enz. al naar gelang ze één, twee. drie, enz. atomen H hebben, die door een metaal kunnen worden vervangen.

De zouten worden genoemd naar de zuren; zoo heeten de zouten van zwavelzuur sulfaten, enz. De zouten der haloïd-zuren heeten fluoriden, chloriden, enz.

Water of' Iiydrogeniiim-oxyde.

In 1701 werd door Cavendish de samenstelling van water ontdekt. Brengt men in een eudiometer ') 2 volumen H tegen 1 vol. O en laat

men hierdoor slaan een electrischo vonk, zoo verbindt zich dit mengsel (knalgas genoemd) volkomen tot 2 vol. waterdamp. Dus 2 gewichtsdeelen H en 1 <> gewichtsdeelen 0 geven 18 gewichtsdeelen water in 2 volumen; het soortelijk gewicht van den waterdamp ten opzichte van waterstof is dus !). Water is dus 't oxyde van waterstof.

Bij deze proef heeft men water uit zijn bestanddeelen opgebouwd (synthese); wij kunnen echter de samenstelling van 't water ook vinden door

analyse of ontleding. We doen dit door een electrischen stroom in den voltanieter; de zuurstof beweegt zich tegen den stroom in naar

') Ken eudiometer is een dikwandige, verdeelde, glazen buis, aan eene zijde open. terwijl aan liet gesloten einde twee platinadraadjes in het glas gesmolten zijn, waartusschen een electrische vonk kan overspringen.