is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der scheikunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de positieve'pool, de waterstof niet den stroom naar de negatieve

pool en er ontstaat 1 c.M.! O tegen 2 c.M.! H. Daar zuurstof H> maal zoo zwaar is als de waterstof. is dus in "t water op 1 Gr H 8 Gr. O.

Daar de waterstof in 't water door t metaal kalium of natrium in twee gedeelten gesplitst wordt, HjO-f Na = NaOH H, nemen wij de formule voor 't water H.,0.

Ken mengsel van 2 volumen waterstof op 1 volume zuurstof heet knalgas, omdat liet aangestoken zijnde met groote hevigheid ontploft. De temperatuur der knalgasvlam is zeer hooy '/nmlnt

moeilijk smeltbare stoften, zooals platina, er in smelten

Een stuk kalk wordt in deze vlam zoo gloeiend, dat liet een prachtig wit licht uitstraalt (Druinniond's kalklicht).

Waterstof onttrekt bij liooge temperatuur aan vele 'metaaloxvden de zninvtnf \f

dat de oxyden dan worden gereduceerd. De volgende proef dienè als voorbeeld.

In een buis A van moeilijk smeltbaar glas is een hoeveelheid koperoxydc. Daardoor stroomt gedroogde waterstof; nadat alle lucht verdreven is (waarom?),

Wordt hef konerov\ il<>

in de Imis verhit; weldra verandert het zwart Cu() in rood Cd, en de zuurstof verbindt zich met de waterstof tot water, dat zich in druppels afzet en door den drogen waterstofstroom meegevoerd wordt naar de buis B met chloorcalcium ') gevuld. De buis A weegt voor de proef X 0,568 en na de proef X Gram. Het verlies is 0,568 Gr. dat is de zuurstof, die zich niet de waterstof verbonden heeft tot water' dit is opgenomen in B. B weegt voor de proef Y Gr. en na dé Pi °ef ^ + 0,63!) Gr. Het verschil 0,689 Gr. is de hoeveelheid water,

'I Chloorcalcium is evenals zwavelzuur cene hi/arosconische. d. w z wateraantrekkende stof.