is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der scheikunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

W aterstofdioxyde of -peroxyde, H,0,.

nvv.Kl T" VCl',,1""d zu;avp,lzui11' hi-i water' waarin barvumsuperoxyde als fijn poeder zweelt, dan ontstaat barvumsnlfaat.'dat ..nonlosbaar is 111 water, en waterstofdioxyde: 1

Bat )2 + H.SOj = BaS(), + HL>(),.

Wanneer men dit filtreert, blijft BaSO, op het filter achter en loont er door een verdun,le oplossing van H20, Bij verhitting dezer inlossing ontleedt het H A i„ water en zuurstof, die ontwijkt. W iterstoldioxyde werkt dan nok, evenals ozon, sterk oxvdeerend en bleekend, onk maakt het jodium vrij uit joodkalium.

Stikstof of iiitrogeniiiiii.

Stikstof in een kleur- en reukloos gas, onderhoudt de verbranding niet en .s zelf ook met brandbaar. In de lucht komt stikstof vrij 'V *'•? "ei'd daaruit in 1<72 door Rutherford verkregen. Verbindingen van stikstof zijn salpeter (nitrum), vandaar den naam van nitrogeniuni „t salpetervnrmer, verder eiwit, ammoniak NH enz bewoonlijk verschaft men zich stikstof door phosphorus te laten \erbranden onder een klok, die met den rand onder water staat Het gevormde phorphorpcntoxvde (P.,<),) lost op in water. (Zie fig 11 Zuiverder verkrijgt men de stikstof door lucht over «loeiend kopergaas te laten strijken: .Ie zuurstof verbindt ziel. dan met l.et koper en de stikstof blijft over, evenwel vermengd met argon.

I)e dampkring.

De dampkringslucht is een mengsel voornamelijk van stikstof en /.uurstot. Ofschoon deze twee gassen bijna steeds in dezelfde verliouding voorkomen, is de lucht toch een mengsel en geen verbinding. Mengt men namelijk de zuurstof en de stikstof in die verhouding dan ontstaat een mengsel, dat zich als de lucht gedraagt Schudt men de lucht met water, dan lost er een deel van op in watei. Verhit men deze oplossing, dan ontwijkt de opgeloste lucht weer; vangt men deze op, dan is de verhouding hierin tiisscl.en de stikstof en de zuurstof als 2: 1 nagenoeg, terwijl die verhouding in de gewone lucht is als 4:1. De lucht kan dus geen verbinding