is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der scheikunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nig <»f geen water is. \\ ant een sterk zuur maakt een minder sterk zuur 111 den regel vrij uit zijne zouten.

In t groot maakt men salpeterzuur door chilisalpeter en zwavelzuur m ijzeren retorten te verhitten, daar 't ijzer weinig wordt aangetast door de droge salpeterzuurdampen. De afgekoelde dampen worden 111 steenen bonibonnes verdicht.

De bereiding geschiedt volgens de vergelijking:

NaNO, + H,SO, -- HNO, + NaHSO,.

NaHS04 of Katriam-hijdrosidfaat is een zout afgeleid van H,S<>, door daarin maar 1 H-atooin door een metaal te vervangen; men noemt zulk een zout een zuur zont; zijn echter alle waterstofatomen in een zuur vervangen, zooals in Na,SO„ dan heet het een normaal zout.

Ihj verhitting wordt nog een molecule salpeter ontleed:

NaNO.. + NaHSO, HNO, + Na,S( >,.

Dan kan 1 mol. H,SO, dus 2 mol. IINO, geven, omdat natuurlijk zwavelzuur 2 maal zooveel H-atomen bevat, die door metaal kunnen vervangen worden.

Bij deze verhitting kan echter HNO, als volgt ontleden: 2 HN<), = H,0 + 2 NO, + O.

NO is een bruin gas, dat in t overgedistilleerde zuur onlost en dit bruin kleurt. Met water ontstaat uit NO,:

~ N' *- H,0 = HNO, tHNO., (salpeter-en salpeterigzuur),

3 NO, + H,0 = 2 HNO, + NO, '

4 N(); f H;()= 2 HNO, r N,0, (salpeterigzuuranhydrid).

i werkt sterk oxydeerend; een stukje gloeiende kool

blijtt er in doorbranden, evenals in zuurstof. Phosphorus ontbrandt er lievig m.

Salpeterzuur vormt met de meeste metalen eerst basische oxvden en daarna nitraten. Goud en platina echter worden door salpeterzuur alleen niet aangetast.

Salpeterzuur kan men herkennen aan de bruine ring, die ontstaat, wanneer men op een oplossing van salpeterzuur of een oplossing van een nitraat met zwavelzuur voorzichtig een oplossing van ferrosulfaat schenkt.

Stikstof'pentoxyde, N.,0-.

Dit ox\ de ontstaat, wanneer men onder zorgvuldige afkoeling P (_>voegt bij sterk salpeterzuur:

2 HNO, -i P,0, 2 HP(), + N,()-.

N,0- valt gemakkelijk uiteen in 2 NO, en O.