is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der scheikunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die 111 twee verschillende kristalvormen kristal) iseeren, heeten dimorf (zooals koolstof dus). Uit gezuiverd graphiet maakt men potlood.

De derde allotropische toestand der koolstof is niet gekristalliseerd, maar ctmorph. In tamelijk zuiveren toestand komt zij in den handel voor als zwartsel en roet, dienende om O.-I. inkt té maken. Zeer zuiver verkrijgt men ze door suiker droog te distilleeren (suikerkool).

Houtskool bezit de eigenschap om gassen, kleurstoffen, riekstoffen enz. vast te houden; vandaar haar gebruik 0111 water door te filtreeren en als desinfectie-middel. Nog beter is hiervoor geschikt de dierlijke, koot (beenderkool of beenzwart), verkregen door droge distillatie van beenderen, voor ' 1() uit koolstof en verder uit calciiimphosphaat bestaande. 1

Wanneer plantendeelen, van de lucht afgesloten (onder water of onder den grond), bij gewone temperatuur langzaam vergaan, vormen zich in den loop der eeuwen gelijksoortige producten als bij droge distillatie bij hoogere temperatuur in enkele uren ontstaan. Een deel der koolstof, met zuurstof en waterstof verbonden, ontwijkt als gassen en de rest wordt steeds rijker aan kool. Van de jongste tot de oudste vormen (hout, tui l. bruinkool, steenkool, anthraciet) klimt de koolstof op van 50 °/„ tot 5)5 °/0.

Door de droge distillatie der steenkolen in de gasfabrieken verkiijgt men cokes, bijna 90 C. bevattende. Aan den binnenkant der gasretorten zet zich een laag roet af, die na wekenlange verhitting in de harde retortenkool overgaat. Cokes en retortenkool komen in phvsische eigenschappen met liet graphiet overeen.

Verbindingen van koolstof met zuurstof. Kooldioxyde.

De belangt ijkste hiervan is het kooldioxyde, dat een weinig in den dampkring voorkomt. 111 vulkanische streken stroomt het uit spleten in den grond: overigens ontstaat het bij rotting van organische stoffen.

Kooldioxyde ontstaat ook door verbranding van koolstof of koolstofverbindingen in overmaat van zuurstof:

c + o, = CO,.

Ook kunnen wij het verkrijgen door verhitting van vele koolzure zouten als CaCO., (krijt, marnier, kalksteen):

CaCO, = CaO + CO,.

In de suikerfabrieken gebruikt men deze methode, omdat men de beide ontledingsprodukten noodig heeft.

Nog gemakkelijker gaat de ontleding door verhitting van zure