is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der scheikunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heet zoutzuur. Zoutzuur is eeu bestanddeel van het maagsap. Zoutzuur kan men door een electrischen stroom ontleden en men krijgt dan gelijke vol. H en Cl.

Omgekeerd verbinden zich x c.M.:! H met x e.M.;! Cl tot 2x c.M.:! HC1. Zoutzuur is een sterk éénbasisch zuur. De zouten heeten chloriden. Zijn 2 verbindingen mogelijk tusschen chloor en een metaal, dan heet liet zout met de minste hoeveelheid chloor het chloruur, en liet andere 't chloride, bijv. Hg,Cl, en HgCl,: FeCl, en Fe,Cl,;. ')

Voegt men zoutzuur of de oplossing van een oplosbaar chloride bij een oplossing van een zilverzout of loodzout of kvvikzout -), dan ontstaat 't neerslag van AgCl of PbCl, of Hg,Cl,.

AgNO-. + HC1 = AgCl + HNÜ,

Ph(NC),), + 2 NaCl = PbCl., + 2 NaNO,

Hg,(NO.,~), + 2 HC1 = Hg,Cl, + 2 HNO:.

Het loodchloride lost op in veel warm water; het zilverchloride lost op in ammonia liquida; liet kwikchloruur wordt door ammoniak zwart; liet loodchloride blijft er onveranderd door.

Koningswater is een mengsel van zoutzuur en salpeterzuur en geeft chloor in status nascendi en kan daardoor goud en platina in chloriden omzetten:

HN< >. +:! HC1 + Au = AuCl, + 2 H,< > + NO.

Verbindingen van chloor met zuurstof.

Leidt men chloorgas over droog en afgekoeld kwikoxyde, dan ontstaan HgCl, en Cl,O (chloormonoxyde):

HgO + 2 Cl, - HgCl, + Cl,().

Chloormonoxyde is een geel gas, dat vaak onder explosie ontleedt in chloor en zuurstof. Het is het anhydride van onderchlorigzuur: Cl,O + H.,0 2 HCIO. De zouten hiervan heeten hypochlorieten.

Leidt men chloor in verdunde koude oplossing van KOH, dan (2 KOH + Cl, : KC1 + KCIO + H,0) ontstaat een oplossing van KC1 en K-hypochloriet, bleekwater genoemd.

Leidt men chloor over gebluschte kalk, dan ontstaat bleekkalk:

2Ca(< )H), + 2 Cl, = CaCl, + Ca(Cl(>)2 + 2 H,().

De hypochlorieten worden gemakkelijk ontleed door andere zuren, zelfs door koolzuur, daar onderchlorigzuur een zeer zwak zuur is:

Ca(ClO), + CO, + H,0 = CaCO, + 2 HCIO.

'I Hg,Cl., heet ook inercuro-cliloride; HgCl... merenïi-chloride; FeCl., ferrochïoride; Fe,Cl„, f'erri-chloride.

-| Namelijk een mercuro-zout; zie hij kwik.