is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der scheikunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< >nderchlorigzuur geeft niet zoutzuur vrij chloor en water:

HCIO + HC1 = H.,0 + CL,.

Dit vrijwordende chloor verbindt zit-h in de bleekerijen met de waterstof van het water en de zuurstof daarvan werkt dan bleekend op het goed.

Leidt men chloor in warme geconcentreerde oplossing van KOH: (<> KOH + 6 Cl = 5 KC1 + KCK), + 3 H,0), dan ontstaat KC1 en K-chloraat.

Neemt men warme brij van gebluschte kalk. dan ontstaan CaCl en Ca-chloraat: 2

(> Ca(< >H), + 12 Cl = 5 CaCl, + Ca (Cl()3), + (> H,<).

\ oegt men bij een chloraat zwavelzuur,

Ba(Cl(),), + H,SO, BaSC), + 2 HCK),, dan ontstaat chloorzuur, dat sterk oxvdeert.

K-chloraat geeft bij verhitting zuurstof. Bij deze verhitting ontstaat eerst: ' r

2 KC1(), = KCK )4 + KC1 + (>,.

KClü, heet K-perchloraat. Wordt dit nog verder verhit dan ontleedt dit aldus:

KCK >, KC1 + 2 O,.

Bromium.

Dit element komt evenals chloor alleen voor gebonden aan metalen. vooral natrium. Ballard ontdekte het in 182(1 in zeewater. l)e bereiding geschiedt evenals die van het chloor, door NaBr met bruinsteen en zwavelzuur te verwarmen:

2 NaBr Mn O, + 2 H,SO, = Na,SO( + MnS(), + 2 li2() + Br,.

Bromium is een donkerbruine vloeistof, waarvan de damp zeer onaangenaam riekt (de naam bromium beteekent stank) en de sliimvhezen aantast.

Dt^ affiniteit van chloor tot andere elementen is grooter dan die van bromium, zoodat het uit zijne verbindingen wordt vrijgemaakt door chloor:

2 NaBr + Cl,, = 2 NaCl + Br,.

De bromium-verbindingen worden gebruikt in de photografie en de geneeskunde. Zilverbromide is evenals zilverchloride en zilverjomde onoplosbaar in water, wel oplosbaar in ammonia liquida Alle drie worden ze ook door 't licht donker gekleurd.

Broomwaterstof ontstaat door behandeling van broom niet water en phosphor:

5 Br + 4 H,0 + P = 5 HBr + H,P( )„