is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der scheikunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De a 1 k a 1 i-m e t a 1 en.

I. Kalium.

Hoewel niet vrij komt het kalium zeer verspreid in de natuur voor; wij vinden liet in- vele silicaten; ook is liet een noodzakelijk element voor de planten. Ook in zeewater komt liet een weinig voor.

Om het metaal kalium te bereiden wordt liet carbonaat verhit met kool:

K,CO, + 2C = 2K + 3CO.

De dampen van kalium en kooloxyd worden geleid in een ruimte, door koud water afgekoeld, en ten slotte onder petroleum opgevangen.

Kalium is een zilverwit metaal, met fraaien glans en zeer week.

Kalium heeft zeer veel affiniteit tot zuurstof, zoodat het deze aan bijna al haar verbindingen onttrekt.

Het kaUumhi/droxyd wordt verkregen door kaliumcarbonaat opgelost in water te behandelen met gebluschte kalk:

K,CO, + Ca(OH), = 2 KOH + CaCO:1.

Men verkrijgt dan een neerslag van C'aCO.., waarvan men de oplossing van KOH kan filtreeren en indampen. Het vaste KOH is zeer hygroscopisch en trekt daarenboven begeerig het kooldioxyde uit de lucht aan. Het tast de huid aan en maakt deze glibberig.

Smelt men het KOH met kalium samen, dan ontstaat het oxyd:

KOH + K = K.O + H.

Kaliumnitraat, de salpeter, komt in de natuur voor en wordt kunstmatig bereid door stikstofhoudende organische stoffen niet houtasch en kalk te mengen en dit telkens met urine te begieten en twee a drie jaar aan de* lucht bloot te stellen. Onder den invloed van bacteriën wordt dan de stikstof geoxydeerd.

Veel kaliumnitraat wordt tegenwoordig bereid door heete verzadigde oplossingen van KC1 en NaNO:[ bij elkaar te voegen, er ontstaat dan een wisselwerking en een evenwichtstoestand:

KC1 + NaNO, = NaCl + KNO:1.

Daar nu het gevormde NaCl in heet water evengoed oplost als in koud en het KNO., in koud water moeilijker oplosbaar is dan in heet, zal bij bekoeling der oplossing liet KNO. uitkristalliseeren.

Kaliumnitraat is de belangrijkste stof voor de bereiding van buskruit, hetwelk bestaat uit een mengsel van salpeter, koolstof en zwavel.

Kaliumcarbonaat, K,CO:1, ook potasch genoemd, wordt in Rusland en Amerika veel verkregen uit houtasch, die met water uigeloogd wordt, waardoor een sterke oplossing van K,CO:. en ook nog andere zouten ontstaat. Dampt men deze oplossing in en spreidt men deze zoutmassa uit op een doek. dan zal de potasch, daar ze zeer hygroscopisch is, vervloeien en door den doek heendruppelen.