is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der scheikunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het een verzadigde oplossing is geworden; deze laatste inrichtingen

noemt men gradeerwerk*». De aldus verkregen verzadigde oplossingen worden kunstmatig door verhitting verder ingedampt; daar keukenzout in kokend water niet beter oplost dan in koud water, terwijl dat met de andere opgeloste bestanddeelen wel het geval is,' zal liet keukenzout het eerst uitkristalliseeren. Door omkristallisatie wordt liet verder gezuiverd.

Xatriumcarbonaat of soda, Na.,CO.., komt in de natuur voor en werd vroeger ook bereid uit de asch van zeeplanten. Tegenwoordig wordt liet kunstmatig bereid:

^ I. Volgens de methode van Leblaxc. in 't laatst der 18e eeuw, een Fransch geneesheer. Keukenzout wordt hierbij omgezet in natriumsulfaat, waarbij zoutzuur als nevenproduct ontstaat, dat in water wordt opgelost :

2 NaC'1 + HaS04 = Na,S04 + 2 HC1.