is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der scheikunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit Na,SO, wordt met koolstof gereduceerd door verhitting tot sulfide:

Na,80, + 2 C = Na,S + 2 C02.

Dit natriuinsulfide wordt met krijt omgezet in soda: Na,S + CaCO, = Na,CO:, + CaS.

Het calciumsulfide wordt door liet koolzuur der lucht weer omgezet in koolzure kalk:

CaS + CO, + H,0 - CaCO:! + H,S.

II. Volgens de methode van Solvay, een geduchte mededingster der Leblaxc'scIic methode; in een verzadigde oplossing van keukenzout wordt eerst ammoniak en daarna koolzuur geleid, waardoor zich het moeilijk oplosbare natriumhydrocarbonaat afzet:

NaCl r H,() + NH, + CO," NH.C1 + NaHCO,.

l.it tlit natriumhydrocarbonaat of dubbelkoolzure soda wordt door verhitting soda verkregen:

2 NaHCO, Na,('O;

' H,0 + CO,.

Natriuincarbonaat geeft omgekeerd met koolzuur weer natriumhydrocarbonaat :

Na,COs 11,* > C02 "2 NaHCO,.

Dit is volgens den alge-

meenen regel, dat een zuur zout ontstaat uit een normaal zout door bij ilit laatste de vereischte hoeveelheid zuur te voegen.

Natrimncarbonaat kristalliseert met 10 moleculen kristalwater, Na,CO. + 10 11,0, die het echter in dn >ge lucht gemakkelijk weer verliest, ten deele althans, zoodat de kristallen dof worden.

Om te bepalen hoeveel van een carbonaat in een mengsel, bijv. in het kaliunicarbonaat of de ruwe soda van den handel voorkomt, dient het volgende toestel: Twee kolfjes (A en B) zijn gesloten ieder door een tweemaal doorboorden kurk en verbonden door een tweemaal rechthoekig omgebogen buis, die in B tot op den bodem reikt, terwijl in A de rechte buis tot op den bodem

gaat. In A brengt men nu bijv. 2 Gram van ue te onderzoeken stof; daarna in B de noodige hoeveelheid verdund zwavelzuur en A vult men voor bijna de helft met water. Vervolgens weegt