is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der scheikunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de andere zouten van baryum, welke ontstaan door inwerking van zuren op baryumcarbonaat, wordt het baryumnitraat, Ba(N03)?, gebruikt in de vuurwerkmakerij, daar baryum-verbindingen de vlam groen kleuren.

Magnesium.

Magnesium is als silicaat een belangrijk bestanddeel der aardkorst. Talk, speksteen, meerschuim zijn waterhoudende silicaten. Asbest is een dubbelsilicaat van calcium en magnesium. Verder vindt men nog de carbonaten magnesiet, MgCOs, en dolomiet, MgCO:i + CaC03. Het carnalliet. MkC12 + KC1, is het voornaamste bestanddeel der „abraumsalze" van Stassfurt.

De oplosbare magnesiumzouten smaken bitter; men noemt ze daarom bitterzouten en MgO heet dan ook wel bitteraarde.

Het metaal wordt verkregen door electrolyse van het gesmolten chloride, waarbij men zorgen moet, dat het vrije magnesium niet aan de lucht bloot konit, daar het dan zou ontvlammen. Daarom zijn de beide polen 2 koolstaven, waarvan de negatieve voorzien is van tandvormige insnijdingen, waarin zich het magnesium afzet.

Magnesium is zilverwit en taai; gesmolten zijnde kan het tot lint worden

uitgetrokken. Bij verbranding geeft het een schitterend wit licht en ontstaat MgO. het oxyde. Dit licht wordt in de photographie gebruikt, daar het rijk is aan chemisch-werkzame stralen.

Magnesium kan evenals liet zink gebruikt worden om met verdunde zuren waterstof te ontwikkelen.

Magnesiumoxyde of magnesia, MgO, ontstaat ook door verhitting van magnesiumcarbonaat en wordt in de geneeskunde gebruikt als gebrande magnesia. Met water verbindt het zich tot het moeilijk oplosbare hvdroxyde, Mg(OH).,. Dit hydroxyde ontstaat ook door bij een oplosbaar magnesiumzout kaliumhydroxyde te voegen: MgSOj + 2 KOH = Mg(OH)2 + K2SO,.

Mg(OH)2 verliest bij verhitting weer water en verbindt zich met zuren, ook niet koolzuur, tot zouten.

Magnesiamchloride, MgCl2 , voorkomende in zeewater en in de zoutmijnen te Stassfurt, kan ook verkregen worden door het oxyde of liet carbonaat in zoutzuur op te lossen. Dampt men deze oplossing in, dan ontleedt het MgCL in Mg(OH)2 en 2HC1:

MgC'L + 2 H,0 = Mg(OH)2 + 2 HUI. tooi's, Scheikunde. I- 5